תל אביב

תל אביב מגרש לבניית כ 10.000 מר.

50% מלונות 50% מגורים מחיר 330 מיליון ש"ח.

סגירת תפריט