תל אביב

תל אביב מגרש לבניית כ 10.000 מר.

זכויות 58 יחידות דיור ו 120 חדרי מלון + 500 מ"ר מסחרי

120 חד' בגודל ממוצע של 33.3 מ"ר לחדר מלון עיקרי =4,000 מ"ר + 1,535 מ"ר שרות

500 מ"ר מסחרי עיקרי + שרות 100 מ"ר

58 יח"ד מגורים בגודל 69 מ"ר עיקרי + ממ"ד + מרפסת = 4,000 מ"ר עיקרי + 1,600 מ"ר שרות

סה"כ לבנית כ- 10.000 מ"ר

 

 

סגירת תפריט