מגרשים לבנית מגורים מסחר ומשרדים

מגרשים לבנית מגורים מסחר ומשרדים
אור יהודה מגרש לבנית 78 יח דיור + מסחר ת.בע מאושרת
נתניה מגרש לבנית 200 – 320 יח + מסחר ת.ב.ע מאושרת
בת ים מגרש לבנית מגורים + מסחר+ משרדים 500 יח – 1.000 יח + 50.000 מ"ר מסחר ומשרדים
רשל"צ קרקע 9 דונם לבנית משרדים
שוהם קרקע לבנית מרלו"ג ומשרדים 10 דונם

סגירת תפריט