כרמיאל

נכס מניב , לוגיסטיקה

מחיר 32 מיליון ש"ח תשואה 8%

סגירת תפריט