היי-טק פארק , פ"ת באזל גיסין

מתחם משרדים ומסחר של 3 בניינים
בשטח של כ 62 אלף מ"ר.
נמצא בצומת רחובות גיסין/בזל בפ"ת.
לו"ז אכלוס מתוכנן – רבעון 2 , 2023 .
הבניה מתקדמת והשיווק ביצומו.
ניתן להציע ללקוחות שטחי משרדים
במעטפת או בגמר מלא ושטחים
מסחריים.
כבר נחתמו 2 עסקאות:
חברת מלם-תים 17 אלף מ"ר,
וחברת GDC שכרה 6 אלף מ"ר לצורך
הקמת חוות שרתים תת קרקעית.