בת ים מגרשים למגורים ומשרדים

בבת ים
מגרשים לבנית 200 יח' – 800 יח מגורים
משרדים ומסחר 20.000 מ"ר – 50.000 מ"ר

50% מגורים

25% מסחר

25% משרדים