אשדוד נכס מניב

מרכז מסחרי מניב מושכר מחיר 23 מיליון ש"ח
תשואה של 7%

סגירת תפריט