אשדוד , נכס מניב

מרכז מסחרי מניב מושכר מחיר 23 מיליון ש"ח
תשואה של 75

סגירת תפריט