אור יהודה נכס מניב

בניין משרדים ומסחר
באור יהודה בניין משרדים חדש 5 קומות כ- 1.835 מ"ר + 700 מ"ר חניון במרתף סה"כ 2.535 מ"ר.

להלן פירוט השטחים:
קומת מרתף 700 מ"ר גובה 4 מ' צפי שכירות מחסן פנוי צפי כ- 17.500 ₪ לפי 25 ₪ למ"ר קומת קרקע 430 מ"ר מושכרת לזברה לתקופה של 5+5+5: קומה ביניים 155 מ"ר קומת גלריה מושכרת לזברה לתקופה של 5+5+5: 45.300 ₪ לחודש
קומה א' 430 מ"ר מושכר מחולקת 24.885 ₪ בחודש
קומה ב' 430 מ"ר פנוי 190 מ"ר צפי 11.000 מושכר כרגע ב- 12.100 ₪ בחודש
קומה ג' 430 מ"ר מושכרת לחברת רדיקס לתקופה של 3 שנים –25.500 ש"ח לחודש.
חניות
חניון עילי 43 חניות סה"כ 55 חניות לבניין , כולל מרתף
דמי ניהול 4.330 ₪ בחודש
שטח מושכר כרגע 107.780 ₪ בחודש דמי שכירות
שטח פנוי להשכרה כרגע 190 מ"ר + מרתף 700 מ"ר
צפי דמי שכירות מכול הבניין מושכר כ- 138.000 ₪ בחודש

מחיר רכישה 19.5 מיליון ₪
תשואה בהשלמת השכירות,ובקיזוז האחזקה 8.7%

באור יהודה בניין משרדים חדש 5 קומות כ- 1.835 מ"ר + 700 מ"ר חניון במרתף סה"כ 2.535 מ"ר
רמת הגימור גבוהה מאוד (כוללת אבן שיש תורכית מסוג מולה, קירות מסך בעלי זכוכית טריפלקס המבודדת מפני רעשים וטמפרטורה, ריצוף איכותי ועוד').

סגירת תפריט